Skip to content

Beheren digitale data

Een belangrijke kerntaak van de afdeling Digitale Infrastructuur is het beheren van de infrastructuur voor het bewaren van digitale data. Niet alleen omdat alle onderzoeksprojecten data produceren, maar ook omdat onze instituten als doel hebben om datasets of digitale collecties te vormen en beschikbaar te stellen. Deze datasets stellen we duurzaam, en in toenemende mate volgens de FAIR-principes beschikbaar. We hebben daarom ook het CoreTrustSeal certificaat.

Deze werkzaamheden voeren we uit in nauwe samenwerking met de databeheer- en collectieverwerkende afdelingen van onze KNAW HuC-instituten en het NIOD. Het belang van de digitale collecties is groot; het betreft vaak ook digitaal erfgoed. Daarom is het HuC formeel ook het ‘knooppunt’ voor de sector wetenschap binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Ook onze samenwerking met DANS wordt steeds belangrijker.

Een grote verzameling datasets die we beschikbaar stellen zijn te vinden op:

Neem voor meer informatie contact op met Mario Mieldijk via concern-infrastructure@di.huc.knaw.nl.