Skip to content

De afdeling

Begin 2018 zijn de IT-afdelingen van de drie instituten van het HuC samengevoegd tot een groep, de afdeling Digitale Infrastructuur (DI) van het KNAW Humanities Cluster. Daarmee is een unieke afdeling ontstaan op het gebied van infrastructuur voor de geesteswetenschappen, een van de grootste in Europa.

DI focust zich op het ondersteunen van de onderzoekers van het Humanities Cluster. Via doorgaans extern gefinancierde projecten (vooral door NWO, maar ook steeds meer Europese fondsen) bouwen wij aan generieke infrastructuur en specifieke onderzoekssoftware. Door deze projecten zijn er innige samenwerkingen ontstaan met erfgoedinstituten zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de meeste Nederlandse universiteiten, andere wetenschappelijke organisaties zoals DANS en onderzoeksinstituten in Europa.

De in projecten gerealiseerde infrastructuur maken we beschikbaar voor alle geesteswetenschappelijke onderzoekers. Dat gebeurt niet alleen door het delen van code, data en collecties (open source en volgens de FAIR-principes), maar ook door het beschikbaar stellen van infrastructuur. De afdeling DI beheert daarom een veelheid aan websites, tools en digitale collecties.

Bij DI werken bijna 30 personen. Naast een directeur en een kleine staf voor planning, consultancy en communicatie, werken de meeste collega’s verdeeld over zes expertise gebieden: Infrastructuur Diensten, Gestructureerde en Linked Data, Tekstanalyse, Beeldverwerking, Gegrafische Analyse en Interface design. Eén team focust op het beheer van de infrastructuur, software en data. De andere teams bouwen software en bestaan dus volledig uit software engineers. Elke engineer heeft naast ruime ervaring met het werken in geesteswetenschappelijk onderzoek ook een unieke specialisatie.

Zie ook : Werken bij DI en Intranet (login verplicht)