Skip to content

Partners

Het KNAW Humanities Cluster (HuC) is een samenwerkingsverband van het Huygens Instituut, het Meertens Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het HuC stimuleert innovatief geesteswetenschappelijk onderzoek en bouwt aan een duurzame digital infrastructuur. In 2018 zijn de voormalige IT-afdelingen van de drie instituten samengevoegd in het HuC tot de huidige afdeling Digitale Infrastructuur. Daarnaast zijn er binnen het HuC twee interdisciplinaire onderzoeksgroepen actief (NL-Lab en DHLab). Deze bestaan uit experts op het gebied van de geesteswetenschappen, computationele linguïstiek, sociale wetenschappen en het semantisch web. Een derde interdisciplinaire groep, Cultural AI Lab, bestaat uit leden binnen en buiten het HuC. Als kernlid van CLARIAH speelt het HuC een leidende rol in de ontwikkeling van een duurzame, grootschalige digital infrastructuur voor voor geesteswetenschappelijk en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte onderhoudt het HuC ook nauwe banden met een groot aantal andere nationale en internationale partners en medewerkers op het gebied van onderzoek, cultureel erfgoed, overheid en bedrijfsleven.

Huygens Instituut

Het Huygens Instituut doet onderzoek naar de Nederlandse geschiedenis en cultuur. De onderzoekers ontsluiten en analyseren bronnen met geavanceerde digitale technieken en bestuderen deze in hun (inter)nationale context. De onderzoeksresultaten komen online en duurzaam beschikbaar als wetenschappelijke edities, datasets en bronnenuitgaven. Zo creëert en onderhoudt het instituut de nationale infrastructuur voor de geesteswetenschappen en draagt het bij aan betrouwbare kennis over de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

Meertens Instituut

Het onderzoek aan het Meertens Instituut is gericht op de taal en cultuur in het dagelijks leven in Nederland, in internationaal, vergelijkend en historisch perspectief. De huidige dynamiek in de omgang met taal en cultuur, en hoe de daaruit voortvloeiende identiteitspolitieke veranderingen begrepen moeten worden, staan centraal in dat onderzoek. Het instituut is nauw betrokken bij de ontwikkeling van (en het debat over) Cultural AI en de ontwikkeling van een digitale infrastructuur op het gebied van taal.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) genereert en biedt betrouwbare informatie en inzichten over de oorsprong, effecten en gevolgen van sociale ongelijkheid op internationaal niveau. Het instituut biedt en produceert hiervoor historische bronnen en gegevens, faciliteert sociaal-historisch onderzoek en werkt internationaal samen aan baanbrekende onderzoeksprojecten. De collecties van het IISG bestaan uit archief-, bibliotheek- en audiovisueel materiaal met een thematische nadruk op sociale en emancipatoire bewegingen.

NL-Lab

NL-Lab is een onderzoeksgroep van het HuC, opgericht door het Huygens Instituut en het Meertens Instituut. NL-Lab ontwikkelt onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden. Hoe wordt onze nationale identiteit gemaakt en gevoeld? Hoe praat Nederland, hoe smaakt Nederland, hoe vertelt Nederland zijn geschiedenis? Waar en voor wie staat de Nederlandse identiteit op het spel? NL-Lab bundelt expertises uit verschillende kennisvelden om met behulp van innovatieve onderzoeksmethodes nieuwe perspectieven op deze urgente kwesties te ontwikkelen.

DHLab

Het Digital Humanities Lab (DHLab) is een onderzoeksgroep binnen het HuC. Het DHLab verbindt onderzoek van de drie HuC-instituten op het gebied van de digitale geesteswetenschappen. Het Lab richt zich op het bevorderen van geesteswetenschappelijk onderzoek door middel van computationele methoden. Hiervoor brengt het kennis samen uit de geesteswetenschappen, computationele linguïstiek, information retrieval, XML, sociale wetenschappen en semantisch web.

Cultural AI Lab

Cultural AI Lab is een samenwerking tussen het HuC, het Centrum Wiskunde & Informatica, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De missie van Cultural AI Lab is het bestuderen, ontwerpen en ontwikkelen van socio-technologische AI-systemen die zich impliciet of expliciet bewust zijn van de subtiele en subjectieve complexiteit van de menselijke cultuur.

Externe partners