Skip to content

Infrastructuur Diensten

De afdeling Digitale Infrastructuur van het Humanities Cluster levert een krachtige, stabiele, veilige en multifunctionele infrastructuur voor individuele onderzoekers, onderzoeksgroepen en collectieverwerkende instituten. We beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van deze onderzoeks- en collectie-infrastructuur en onze gebruikersgroepen. Daardoor zijn we in staat mee te denken vóór, tijdens en na een onderzoeks- of collectieproject. Samen met onze gebruikersgroepen bekijken we hoe onze moderne infrastructuur kan inspelen op de behoefte voor de korte en (zeer) lange termijn. Zo nodig passen we delen van de infrastructuur aan of bouwen we nieuwe software om bijvoorbeeld een werkproces te vereenvoudigen.

Als een team een project opgelevert, integreren we het in onze beheers- en infrastructuurslandschap. Zo zorgen we ervoor dat onderzoeksresultaten of diensten ook op de langere termijn beschikbaar blijven. We gebruiken technieken zoals Kubernetes, Docker, vmWare en Database-clusters. Zo wordt de infrastructuur schaalbaar en duurzaam.

Contact

Mario Mieldijk, Teamleider Concerninfrastructuur.