Skip to content

Geografische Analyse

Geografische informatie (waar iets plaatsvindt) vormt een fundamenteel onderdeel van geesteswetenschappelijke data. Wij ontwikkelen methoden om deze informatie, direct gerelateerd aan andere typen informatie, in kaart te brengen. Letterlijk, door datasets te ontsluiten met of op een kaart. Maar ook figuurlijk, voor minder zichtbare onderzoeksdoeleinden.

Door middel van semantische technologie transformeren we data en output van kaarten naar een interactief en dynamisch dataportaal. Daarvoor maken we vaak gebruik van OpenStreetMap als technisch platform. Dankzij onze ervaring met het vertalen van inhoudelijke concepten en entiteiten naar de meest geschikte technische (data)structuur, kunnen de doelstellingen van het project zo efficiënt mogelijk worden bereikt.

Een van onze belangrijke tools is HisGIS, waarin het eerste oorspronkelijke kadaster van Nederland uit 1832, ook wel het Napoleontisch kadaster genoemd, wordt ontsloten. In deze tool fungeert het perceel als atoom van de ruimte, wat zorgt voor een zeer fijnmazige ruimtelijke granulariteit. In dit langlopende project werken we al sinds de jaren negentig samen met vrijwilligers, die onder andere oude kaarten overtekenen en tabellen transcriberen. Deze inzet van citizen science zorgt niet alleen voor zeer waardevolle data, maar ook voor een brede maatschappelijke basis voor de ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur.

Daarnaast dragen we bij aan de World Historical Gazetteer (WHG), waarin data over plaatsen uit historische bronnen wordt geïndexeerd. Op basis van deze data over plaats en tijd kunnen relaties worden gelegd en visualisaties worden gemaakt.

Contact

Thomas Vermaut, Lead developer for Team Geo (Pure, ORCID)

Verwante Onderzoeksprojecten

HisGIS Viewer
HisGIS Viewer

Software en Data

Publicaties en Presentaties

 • Bosse, A. Place (2019). In Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Hotson, H. & Wallnig, T. (eds.). Göttingen University Press, p. 79-96.
 • Damen, MJM; Drukker, D; Feikens, JJ; Jongepier, I; Mol, J; Overlaet, K; Oostindiër, AE; Stapel, R & Vermaut, T. Hertogdom Brabant (2021) In hertogdombrabant.nl
 • Mol, JA; Feikens, JJ; Vermaut, T & van der Meer, P. HisGIS 1832 Kustzone Zuid-Holland (2020). hisgis.nl/kaartviewer/zuid-holland
 • Mol, JA; Feikens, JJ; Vermaut, T & van der Meer, P. HisGIS Kustzone Noord-Holland met Haarlem, Alkmaar en Medemblik (2021) In De kadastrale data voor de kustzone van Noord-Holland werd ontsloten via hisgis.nl/projecten/noord-holland.
 • Mol, JA; Hartmann, J; Raat, M; Vermaut, T; Boonstra, B; Delfstra, T; de Haan, P. HISGIS Dokkum (2017) hisgis.nl/projecten/dokkum.
 • Mol, JA; Vermaut, T; Raat, M; Boonstra, B; Hartmann J. Fryske. Stêden Time Machine (2019).
 • Noordegraaf, J; van Erp, M; Zijdeman, RL; Raat, M; van Oort, T; Zandhuis, I; Vermaut, T; Mol, H; van der Sijs, N; Doreleijers, K; Baptist, V; Vrielink, C; Assendelft, B; Rasterhoff, C & Kisjes, I. Semantic Deep Mapping in the Amsterdam Time Machine: Viewing Late 19th- and Early 20th-Century Theatre and Cinema Culture Through the Lens of Language Use and Socio-Economic Status (2021). In F. Niebling, S. Münster, & H. Messemer (editors), Research and Education in Urban History in the Age of Digital Libraries (Vol. 1501, blz. 191-212). (Communications in Computer and Information Science; Vol. 1501). Springer.
 • Oostindiër, A.E. and Stapel, R.J. Demographic Shifts and the Politics of Taxation in the Making of Fifteenth-Century Brabant (2022), In Damen, M.J.M. and Overlaet, K. (eds.) Constructing and Representing Territory in Late Medieval and Early Modern Europe. Amsterdam: AUP, pp. 141–178.
 • Stapel, R.J. Historical Multimodal Transport Networks in East Asia. Modelling Historical Transport Times Using GIS and Chinese Travel Documents (2021). In European Association for Digital Humanities 2020-2021, Krasnoyarsk.
 • Stapel, R.J. Reconstructie van de Grote Waard, 1421 (2021) In Holland: historisch tijdschrift, 53(2), pp. 69–73.
 • Stapel, RJ. Duchy of Brabant GIS Collection (2020). In (IISH Data Collection 2020-2021)
 • Vermaut, T; Raat, M; Mol, H; van der Sijs, N; van Erp M; Doreleijers K et al. CLARIAH Research Pilot Final report: Amsterdam Time Machine (2019).