Skip to content

Wij maken duurzame infrastructuur
om innovatief onderzoek te bevorderen
en mensen, data en collecties met elkaar te verbinden.

#text #metadata #images #geo #design #cloud

Research cases

 • De nieuwe tools van Golden Agents

  In het project Golden Agents (2016-2022) zijn verschillende bronnen over deze industrieën samengebracht in een duurzame onderzoeksinfrastructuur met verschillende tools.

 • Unieke software om historische teksten te transcriberen nu opensource beschikbaar

  Het KNAW Humanities Cluster in Amsterdam maakt de transcriptie-software Loghi per direct opensource beschikbaar. De software is in samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag speciaal ontwikkeld om gescande historische documenten digitaal leesbaar en doorzoekbaar te maken.

 • Het perceel als atoom van de ruimte

  "Geografische informatie is een fundamenteel onderdeel van geesteswetenschappelijke data." Aan het woord is Thomas Vermaut, ontwikkelaar en teamleider van het expertisegebied geografische analyse, dat zich bezighoudt met het verwerken van ruimtelijke data in digitale infrastructuur.

 • Moet het HuC wel nationale infrastructuur bouwen?

  Menno Rasch is ondertussen al een tijdje directeur bij het KNAW Humanities Cluster van de afdeling Digitale Infrastructuur. Hij is ervan overtuigd dat zijn IT’ers een grote impact kunnen hebben op het onderzoek. Maar dan moet de succesvolle samenwerking binnen het HuC ook buiten de KNAW gestalte krijgen. Samen kunnen we immers veel meer bereiken.

Expertise

 • Tekstanalyse

  We hebben ruime ervaring met het publiceren van verschillende typen wetenschappelijke tekstcollecties, zowel literaire tekstedities, correspondentie-catalogi, als ook historische manuscripten en taalkundige collecties.
 • Gestructureerde Data

  Data bestaan in vele soorten en vormen. Wij brengen de data die van belang zijn voor een project zorgvuldig in een format waarmee de tools uit de voeten kunnen.
 • Beeldverwerking

  Onze grootste expertise in computer vision is het maken van doorzoekbare, full-text transcripties van historische manuscripten en gedrukte bronnen.
 • Geografische Analyse

  Wij ontwikkelen methoden om geografische informatie, direct gerelateerd aan andere typen informatie, in kaart te brengen.
 • Interface Design

  Wij zijn gespecialiseerd in gebruikersonderzoek, online gebruiksvriendelijkheid, interface-ontwerp, webpublicatie, datavisualisatie en project branding.
 • Infrastructuur Diensten

  HuC-DI levert een krachtige, stabiele, veilige en multifunctionele infrastructuur voor individuele onderzoekers, onderzoeksgroepen en collectieverwerkende instituten.