Skip to content

Werken met DI

De afdeling Digitale Infrastructuur werkt samen met onderzoekers en staat daarom altijd open voor nieuwe ideeën en projecten. Ook passen we de bestaande oplossingen graag toe in nieuwe onderzoeksprojecten.

Onze research software engineers zijn specialisten op hun terrein en zijn graag bereid mee te denken hoe DI kan bijdragen aan uw plannen. Onze Acquisition Manager en het Grant Team wisselen graag met u van gedachten over funding of de invulling van het technische deel van het project. Wij adviseren om deze gesprekken zo vroeg mogelijk aan te gaan, in de fase waarin de eerste ideeën worden gevormd, en niet te wachten tot bijvoorbeeld een deadline al in zicht is.

Daarnaast beschikt elk instituut binnen het Humanities Cluster over een instituutscoördinator DI, die de weg binnen DI goed kent en u de juiste richting op kan wijzen voor een samenwerking met DI.

Hoewel DI primair is opgericht om onderzoekers van de HuC-instituten te helpen, voert de afdeling ook projecten uit in samenwerking met andere onderzoeksorganisaties. Zeker als deze aansluiten bij de andere projecten en de bestaande infrastructuur.