Skip to content

Infrastructuurprojecten

Infrastructurele projecten vormen een belangrijk onderdeel van de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster. Deze projecten dragen direct bij aan het doel van de afdeling om te komen tot een infrastructuur voor geesteswetenschappelijk onderzoek. Het betreft hier zowel Europese als nationale projecten. Het betreft hier bijna altijd projecten waarin intensief wordt samengewerkt met andere partijen uit de geesteswetenschappen of erfgoedsector.

Onze medewerkers hebben uitgebreide ervaring opgedaan in het opzetten en uitvoeren van complexe infrastructuurprojecten. Vaak worden ook specifieke projecten ingezet om te komen tot herbruikbare componenten, op die manier dragen dit soort projecten ook bij aan het opbouwen van deze infrastructuur. Ook na afloop van deze projecten houdt de afdeling DI doorgaans een grote rol in het beheer van de opgeleverde infrastructuur.

Op dit moment is CLARIAH daar het belangrijkste voorbeeld van. In CLARIAH werkt DI samen met meerdere universiteiten en diverse erfgoedinstellingen aan voorzieningen voor de digital humanities. DI neemt een technische sleutelpositie in en het HuC is trekker van een groot aantal werkpaketten, inclusief de leiding van WP2 Technologie.

DI ontwikkelt software en infrastructuur zo duurzaam mogelijk. Waar mogelijk gebruiken we bestaande tools en software. We bouwen door op generieke componenten voor specifieke onderzoeksvragen. Bij de verdere ontwikkeling van software zoeken we altijd samenwerking met andere partijen. We stellen de software altijd beschikbaar op open source. Een grote verzameling Open Source software projecten is te vinden op GitHub.

De afdeling Digitale Infrastructuur staat altijd open voor nieuwe samenwerkingen en nieuwe infrastructuurprojecten voor de geesteswetenschappen. Neem contact met ons op om te bespreken wat onze rol en toegevoegde waarde kan zijn. Voor meer informatie: Arno Bosse (Acquisitie manager en lid van het Grant Team HuC) of Menno Rasch (directeur DI).

Voorbeelden van belangrijke infrastructurele projecten zijn:

  • GLOBALISE 2022-2027, Financiering NWO-Groot. Het doel van GLOBALISE is het ontwikkelen van een online infrastructuur om belangrijke series documenten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te ontsluiten met geavanceerde nieuwe onderzoeksmethoden. De DI afdeling levert handgeschreven tekst herkenning (HTR), een tekst repository, en verdere front & back-end ontwikkeling.
  • CLARIAH+, 2018-2022, NWO-Infrastructuur: DI werkt samen met verschillende universiteiten en erfgoedinstellingen aan voorzieningen voor de digitale geestwetenschappen. Wij nemen hierbij een technische sleutelpositie in. Het HuC is trekker van een groot aantal werkpakketten in het consortium. En de PI van CLARIAH is de directeur van het Huygens Instituut, een van de drie oprichters van het HuC.
  • Golden Agents 2016-2022, Investeringen NWO-Groot: Infrastructuur waarin semantic web-technologieën worden gecombineerd met multi-agent-technologieën. Deze duurzame infrastructuur maakt het mogelijk om de relaties en interacties tussen producenten en consumenten en tussen de verschillende bedrijfstakken van de creatieve industrie te bestuderen over de lange Gouden Eeuw.
  • REPUBLIC 2018-2023, Investeringen NWO-Groot: REPUBLIC staat voor REsolutions PUBLished In a Computational environment. In dit project worden alle geschreven en gedrukte resoluties van de Staten-Generaal (1576-1796) fulltext en online ontsloten. Het project is een samenwerking tussen het Huygens Instituut, het HuC-DI afdeling, en het Nationaal Archief in Den Haag.
  • Nederlab 2013-2018, Investeringen NWO-Groot: Webinterface die onderzoekers in staat stelt verspreide digitale historische corpora als eenheid te doorzoeken en te analyseren; dit geldt zowel voor de teksten zelf als voor de metadata.
  • Oorlog voor de Rechter 2023-2027, Investeringen ministeries van VWS, OCW en Justitie: Het doel van dit project is om het CABR te digitaliseren en de gedigitaliseerde archiefstukken leesbaar en doorzoekbaar te maken. De DI afdeling helpt om alle teksten op de scans - zowel handgeschreven als getypt - machineleesbaar te maken; bepaalde documenten - zoals besluiten, foto’s, staten van inlichtingen etc - te herkennen; en door middel van automatische patroonherkenning namen, plaatsen en gebeurtenissen te koppelen aan externe collecties en bestanden. Het project is een samenwerking tussen het Huygens Instituut, de afdeling DI, het Nationaal Archief, het Netwerk Oorlogsbronnen en het NIOD.