Skip to content

Interface Design

Data uit de geesteswetenschappen zijn vaak complex en lastig te interpreteren. Het team Interface Design maakt deze data toegankelijk en begrijpelijk, voor zowel onderzoekers als voor mensen buiten de wetenschap. Zodat ook gebruikers zonder domeinkennis of ervaring met complexe zoekopdrachten op de onderliggende datasets kunnen uitvoeren.

Wij zijn gespecialiseerd in gebruikersonderzoek, online gebruiksvriendelijkheid, interface-ontwerp, webpublicatie, datavisualisatie en project branding. Om tot een optimaal eindresultaat te komen, zijn de ontwerpers waar mogelijk al in een vroeg stadium bij een project betrokken.

Golden Agents interface voorbeelden
Golden Agents interface voorbeelden

De oplossingen die die wij ontwikkelen, plaatsen de onderliggende data in de juiste context, zodat ze beter kunnen worden begrepen en makkelijker zijn te gebruiken. Daarbij is veel aandacht voor responsive design, zodat de toepassingen toegankelijk zijn vanaf verschillende beeldschermen, van tablet tot breedbeeld monitor. Ook is inclusiviteit een belangrijk uitgangspunt: de tools zijn waar mogelijk toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarnaast is het ontwerp zoveel mogelijk duurzaam: het team werkt volgens de open source-principes, zodat de toepassing ook op de langere termijn bruikbaar blijft.

Contact

Bas Doppen, Design Officer (Pure)

Verwante Onderzoeksprojecten

  • Golden Agents Duurzame onderzoeksinfrastructuur waarin de relaties en interacties tussen producenten en consumenten en tussen verschillende bedrijfstakken in de creatieve industrie in de Gouden Eeuw bestudeerd kunnen worden. De gebruiker kan complexe zoekopdrachten geven via de SPARQL-code editor of via de gebruiksvriendelijke query builder met dropdown-menu’s.
  • Dutch Prize Papers Virtual Research Environment (VRE) voor het doorzoeken en onderzoeken van de 144.000 gedigitaliseerde documenten die door Britse kapers in de periode 1652-1815 op vijandelijke schepen werden buitgemaakt.
  • The Art of Reasoning Een virtuele tentoonstelling waarin het middeleeuwse handschrift belicht wordt vanuit een nieuwe hoek: aantekeningen in de marge.

Publicaties en Presentaties